Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Munsönderfallande Lanzo behåller subventionen

Munsönderfallande Lanzo behåller subventionen

Publicerat 2008-11-12

Protonpumpshämmaren lansoprazol (Lanzo) i form av munsönderfallande tablett är fortsatt subventionerad då kammarrätten beslutat att inte bevilja Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövningstillstånd. Lanzo enterokapslar är däremot inte subventionerade.

Dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden beslutade 2006 vid sin genomgång av magsyramedel att inga former av Lanzo skulle ingå i läkemedelsförmånerna. Läkemedelsföretaget Wyeth överklagade beslutet till länsrätten som gav företaget rätt angående Lanzo munsöderfallande tablett. Länsrättens motivering var att preparatet har en unik beredningsform med större löslighet än övriga protonpumpshämmare.

TLV begärde då prövningstillstånd hos nästa instans. Men kammarrätten i Stockholm valde att inte ta upp ärendet.

– Vi överväger nu om vi ska överklaga till Regeringsrätten. Sista datum för ett överklagande är den 25 november, säger Leif Lundqvist, jurist på TLV till nyhetsbrevet Pharma Online.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Nyhetsbrevet Pharmaonline 2008-11-13
  2. Läkemedelsförmånsnämnden. Länsrätten meddelar dom om Lanzo. Nyhet 2007-12-05
  3. Länsrätten i Stockholms län. Dom i mål nr 3312-06, 2007-11-26

Senast ändrad