Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nationell arbetsgrupp ska ta fram riktlinjer för extremt dyra läkemedel

Nationell arbetsgrupp ska ta fram riktlinjer för extremt dyra läkemedel

Publicerat 2008-02-07

Årets läkemedelsavtal mellan staten och landstingen är klart. Avtalet ger landstingen 21,6 miljarder i statsbidrag för läkemedel inom förmånerna under 2008. Det är en ökning med 100 miljoner kronor jämfört med förra året.

Nytt är att avtalet denna gång är ettårigt istället för treårigt. Anledningen är den stora osäkerheten inom läkemedelsområdet.

En annan nyhet är att en nationell arbetsgrupp inrättas för att effektivisera långsiktig läkemedelsanvändning. Gruppen ska bland annat arbeta för ett system med begränsad förskrivningsrätt. Begränsningen gäller extremt dyra läkemedel där det ska finnas tydliga krav på vilka läkare som får förskriva dem.

Arbetsgruppen ska också verka för att det blir obligatoriskt att använda förskrivarkoden. Om koden saknas ska läkemedlet inte gå att få med subvention.

Andra uppgifter är att arbeta för ett system där det går att följa på vilka diagnoser olika preparat skrivs ut samt utvärdera hur läkemedelskommittéernas verksamhet påverkar läkemedelsanvändningen.

Totalt har arbetsgruppen – som ska bestå av representanter för staten, SKL och landstingen – 16 punkter att ta tag i. De ska presentera en tids- och arbetsplan i april 2008. I augusti ska de vara klara med en delrapport om olika åtgärder.

– Det känns bra att avtalet nu är klart. Det är också positivt att vi nu tillsammans skapar en nationell arena där vi kan diskutera svåra frågor relaterade till läkemedelsanvändningen, säger Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

FAKTA - läkemedelsavtalet med staten

  • Ett statsbidrag har genom flera överenskommelser för åren 1998 till och med 2007 ersatt landstingen för kostnaderna inom läkemedelsförmånerna. Den nya överenskommelsen gäller år 2008.

  • Statens ersättning fördelas mellan landstingen enligt en särskild behovsmodell som tar hänsyn till ålder, kön, socioekonomiska förhållanden och behov av läkemedel.

  • Mycket kostsam läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar som är ojämnt fördelade över landet finansieras solidariskt mellan landstingen. Det gäller till exempel läkemedel mot hiv-infektion.

  • Avtalet omfattar också frågor om hur staten och landstingen ska samarbeta för att åstadkomma en kostnadseffektiv och rationell läkemedelsbehandling.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. SKL. Överenskommelse om statsbidrag för läkemedel 2008. Nyhet 2008-01-18, överenskommelse, behovsmodell, solidariskt finansierade läkemedel
  2. Socialdepartmentet. Regeringen har godkänt läkemedelsavtalet. Pressmeddelande 2008-01-24

Senast ändrad