Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya diabetesmedel bör användas restriktivt

Nya diabetesmedel bör användas restriktivt

Publicerat 2008-03-06

Erfarenheten av de nya diabetesläkemedlen exenatid och sitagliptin är mycket begränsad och de bör användas restriktivt. Det skriver Läksaks experter i veckans nummer av Läkartidningen. Inlägget är en replik på tidigare artiklar om preparaten.

Både effekt och långtidssäkerhet av exenatid (Byetta) och sitagliptin (Januvia) är ofullständigt undersökta, enligt Läksaks expertgrupp med dess ordförande Eva Andersén Karlsson. Potentiella risker med läkemedlen kan vara undervärderade. Ett flertal fall av pankreatit misstänks ha samband med exenatidbehandling och sitagliptin förefaller öka risken för olika infektioner.

Någon fördel jämfört med insulinbehandling har inte heller påvisats med de nya läkemedlen. Optimala doser insulin är betydligt mer beprövade.

Vid bristande blodsockerkontroll under behandling med enbart metformin bör insulin sättas in före de nya läkemedlen. Dokumentationen när det gäller makrovaskulära effektmått är visserligen bristfällig även för metformin och insulin, men erfarenheten är lång och säkerheten bättre kartlagd.

De nya preparaten bör tillsvidare endast användas när det finns starka skäl att avstå från insulin, skriver expertgruppen.

Britt Wessel

Källa:
  1. Karlsson EA, Palmér M, Malmström R. Nya läkemedel mot typ 2-diabetes otillräckligt dokumenterade över tid. Lakartidningen. 2008 Feb 27-Mar 4;105(9):647-8

Senast ändrad