Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya fall av mässling i Sverige

Publicerat 2008-04-25

I år har hittills 15 fall av mässling konstaterats i Sverige. Tre av fallen har anmälts denna vecka. Sex av fallen gäller personer som har smittats i Sverige, resterande har smittats utomlands (i Thailand, Kina och olika europeiska länder).

Fyra av de insjuknade är barn under 1,5 år, som ännu inte vaccinerats mot mässling. Smittskyddsinstitutet påminner därför om de råd som tidigare givits:

  • Småbarn som ska åka utomlands kan mässlingsvaccineras från 9 månaders ålder. Men om de vaccineras mellan 9 och 12 månaders måste de få en ny spruta vid 1,5 års ålder för att få ett säkert skydd i framtiden.

  • Personer som inte vet att de haft mässling och som inte vaccinerats bör vaccinera sig om de vill undgå infektion. De flesta oskyddade vuxna finns bland personer födda mellan 1960 och 1970.

  • Vid symtom på mässling – såsom feber, hosta, ögoninflammation och utslag – ska patienten undersökas på infektionsklinik för att minska risken för smittospridning till andra vårdsökande.
  FAKTA Totalt antal fall av mässling i Sverige de senaste åren

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  59

  5

  9

  3

  5

  13

  19

  1

   

  Jenny Järvsén

  Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet

  Senast ändrad