Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya riktlinjer för läkemedelsbehandling av ADHD

Nya riktlinjer för läkemedelsbehandling av ADHD

Publicerat 2008-12-05

Läkemedelsverket har publicerat nya riktlinjer för läkemedelsbehandling av ADHD. Läkemedelsterapi ska ses som en del i ett behandlingsprogram då stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.

För korttidsbehandling av okomplicerad ADHD betraktas metylfenidat som förstahandspreparat medan atomoxetin kan övervägas som förstahandspreparat vid till exempel missbruk/risk för missbruk, svåra tics eller allvarlig sömnstörning.

Effekt- och säkerhetsdata vid långtidsbehandling är däremot mindre övertygande då endast en mindre del av patienterna fullföljer behandlingen i långtidsstudier.

Läkemedelsbehandlingens effekt och säkerhet bör utvärderas regelbundet och särskild uppföljning är nödvändig enligt Läkemedelsverkets rekommendationer.

/SE

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Behandlingsriktlinjer 2008-12-01
  2. SBU. ADHD hos flickor - En inventering av det vetenskapliga underlaget. Rapport 2005; 174

Senast ändrad