Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nytt slaganfall vanligare hos ASA-resistenta

Nytt slaganfall vanligare hos ASA-resistenta

Publicerat 2008-03-11

Aktiva blodplättar trots behandling med acetylsalicylsyra (ASA) ökar kraftigt risken för nytt slaganfall, visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Clinical Pharmacology.

I studien deltog drygt 650 patienter som behandlades med ASA efter slaganfall. Ungefär var åttonde patient hade återinsjuknat i slaganfall eller transitorisk ischemisk attack (TIA) trots den antitrombotiska behandlingen. Hos samtliga patienter togs, under pågående ASA-behandling, ett blodprov där trombocyternas förmåga att aggregera undersöktes. Hos var femte patient befanns trombocytfunktionen vara väsentligen intakt och dessa patienter klassades därför som ASA-resistenta.

Risken att utveckla en ny cerebral ischemi visade sig vara avsevärt högre hos de ASA-resistenta patienterna än hos dem som uppnått fullgod trombocythämning, med en oddskvot på 13. Forskarna letade också efter andra faktorer som var associerade med bristfällig trombocythämning och fann att bland annat icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) ökade risken för ASA-resistens, troligen genom att de hindrar ASA från att binda till sin målmolekyl. Risken för resistens tycktes å andra sidan minska med ökande ASA-dos, vilket antyder att det rör sig om en nedsatt känslighet snarare än en regelrätt resistens.

Studien ansluter sig till en rad av tidigare publikationer som visat att den trombocythämmande och antitrombotiska effekten av ASA uteblir hos vissa ”resistenta” patienter. Mekanismen bakom denna resistens är dock fortfarande föremål för diskussion, liksom hur man säkrast identifierar de berörda patienterna.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Gengo FM, Rainka M, Robson M, Gengo MF, Forrest A, Hourihane M, et al. Prevalence of platelet nonresponsiveness to aspirin in patients treated for secondary stroke prophylaxis and in patients with recurrent ischemic events. J Clin Pharmacol. 2008 Mar;48(3):335-43. PubMed

Senast ändrad