Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oberoende experter ska ge bättre rapportering i media

Oberoende experter ska ge bättre rapportering i media

Publicerat 2008-08-29

Medicinjournalister i USA har tagit fram en lista på oberoende medicinska experter inom olika områden. Syftet är att journalister och andra lätt ska kunna nå sakkunniga utan kommersiella kopplingar.

Medier beskriver ofta läkemedels effekter i överväldigande positiva ordalag, inte sällan utan att nämna biverkningar eller kunskapsluckor. En viktig orsak tros vara att reportrarna i alltför hög grad förlitar sig på källor med anknytning till läkemedelsindustrin

En undersökning av 500 medicinska artiklar publicerade i USA: s största tidningar visade att i endast hälften av dem hade journalisterna pratat med oberoende experter eller redogjort för eventuella intressekonflikter.

För att råda bot på problemet har de amerikanska journalisterna Jeanne Lenzer och Shannon Brownlee, sammanställt en lista på för närvarande ett hundratal oberoende, internationellt kända experter. Bland dem finns till exempel tidigare redaktörer för New England Journal of Medicine och PloS Medicine, före detta rådgivare till FDA, kliniker och forskare inom åtskilliga specialiteter och chefen för Nordiska Cochranecentret i Köpenhamn.

För att komma med på listan har experterna fått fylla i en jävsdeklaration som sedan har granskats av ett särskilt råd bestående av tre personer.

Listan har fått snabb spridning, bland annat till medier som New York Times, Newsweek, Washington Post, Forbes, Fortune och Medscape. Jeanne Lenzer och Shannon Brownlee hoppas att den även kommer att användas av myndigheter, redaktörer för vetenskapliga tidskrifter och organisationer som behöver redaktionsråd eller expertpaneler. Hittills har FDA beställt en kopia.

Hela listan finns på webbplatsen Healthnewsreview.org. Fullständiga kontaktuppgifter till experterna beställs genom att fylla i ett formulär och är inte tillgängliga för allmänheten.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Källa 1

  2. Källa 2

Senast ändrad