Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omega-3 utan effekt vid Crohns sjukdom

Publicerat 2008-04-28

Ett års behandling med omega-3-fettsyror i höga doser ger inte färre skov hos patienter med Crohns sjukdom, visar två studier publicerade i tidskriften JAMA (Journal of the American Medical Association).

Totalt deltog mer än 700 patienter med Crohns sjukdom i de två studierna, där de randomiserades till ett års peroral behandling med antingen placebo eller 4 gram omega-3-fettsyror per dag [1]. Under denna uppföljningstid drabbades 40 procent av de omega-3-behandlade patienterna av ett nytt sjukdomsskov, jämfört med drygt 42 procent av de placebobehandlade.

Den minimala skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt signifikant och författarna drar själva slutsatsen att omega-3 inte kan rekommenderas för underhållsbehandling vid Crohns sjukdom.

Resultaten från de två studierna skiljer sig markant från dem i en tidigare mindre studie [2], där omega-3-fettsyror mer än halverade risken för nya skov under ett års behandling. I ljuset av de nya studieresultaten ter det sig inte osannolikt att detta tidigare fynd uppkommit av en slump.

Samtidigt noteras att risken för nya skov hos placebobehandlade i de nya studierna var avsevärt lägre än de 70-80 procent som forskarna räknat med, vilket bör ha gjort det svårare att statistiskt säkerställa en positiv effekt av omega-3-behandlingen.

Studierna finansierades av Tillots Pharma, som tillverkar omega-3-kapseln Epanova.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Feagan BG, Sandborn WJ, Mittmann U, Bar-Meir S, D'Haens G, Bradette M, et al. Omega-3 free fatty acids for the maintenance of remission in Crohn disease: the EPIC Randomized Controlled Trials. JAMA. 2008;299:1690-7

  2. Belluzzi A, Brignola C, Campieri M, Pera A, Boschi S, Miglioli M. Effect of an enteric-coated fish-oil preparation on relapses in Crohn's disease. N Engl J Med. 1996;334:1557-60

Senast ändrad