Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oväntad resistens mot oseltamivir upptäckt i årets influensa

Oväntad resistens mot oseltamivir upptäckt i årets influensa

Publicerat 2008-01-29

Ett mindre antal av årets influensa A (H1N1)-stammar är resistenta mot det antivirala läkemedlet oseltamivir (Tamiflu). Den okänsliga influensatypen ger en relativt godartad infektion. Än så länge bedömer myndigheterna att det saknas anledning att ändra rekommendationerna för användning av läkemedlet.

Hittills har 148 prover från tio olika europeiska länder analyserats inom ramen för influensanätverket VIRGIL. Av proverna uppvisade 19 resistens mot oseltamivir, det vill säga cirka 13 procent. Särskilt hög andel resistens sågs i Norge, 12/16 tester. Om de norska resultaten exkluderades sjönk resistensen till fem procent.

Senare analyser av ytterligare prover från Norge bekräftar resultaten. Cirka 70 procent av de norska proverna innehåller virus resistenta mot oseltamivir.

En aminosyramutation ligger bakom resistensutvecklingen som är ett något oväntat fynd. Det är för närvarande oklart varför mutationen har uppstått men den verkar inte ha något samband med användning av oseltamivir. De resistenta virustyperna är fullt känsliga mot andra antivirala influensaläkemedel som zanamivir (Relenza).

Det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, poängterar att de muterade virusen är varianter av en vanlig virusstam. Inget tyder på att helt nya stammar med pandemisk potential skulle vara okänsliga mot oseltamivir.

Men det finns anledning till skärpt uppmärksamhet. Analyserna av cirkulerande influensavirus kommer därför att intensifieras. Riktlinjerna för influensabehandling kvarstår dock enligt bedömning på ett samordningsmöte på EU-nivå tidigare i veckan.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. ECDC. Resistance to oseltamivir (Tamiflu) found in some European influenza virus samples. Rapport 2008-01-27
  2. Läkemedelsverket. Resistens mot Tamiflu upptäckt i årets influensa. Nyhet 2008-01-30
  3. Folkehelseinstituttet. Influensavirus i Norge resistent mot oseltamivir (Tamiflu). Nyhet 2008-01-28

Senast ändrad