Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Pneumokockvaccinering får statligt bidrag

Pneumokockvaccinering får statligt bidrag

Publicerat 2008-09-03

Staten bidrar med 150 miljoner om året för den allmänna pneumokockvaccineringen som införs den 1 januari 2009 i hela landet. Pneumokockvaccinationen infördes i Stockholm redan den 1 juli förra året men blir från årsskiftet obligatorisk för samtliga landsting att erbjuda barn som är tre månader.

Kostnaden beräknas till 180 miljoner första året. Men samtidigt kommer vårdkostnaderna att minska då färre barn kommer att behöva vård när vaccinationen införs. Merparten av landstingens kostnader för införandet av pneumokockvaccineringen kommer att täckas av bidraget.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Sveriges Kommuner och Landsting 2008-09-02

Senast ändrad