Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Regeringsrätten säger nej till subvention av potensmedel

Regeringsrätten säger nej till subvention av potensmedel

Publicerat 2008-03-18

Erektionsmedlen Viagra, Cialis och Levitra kommer inte heller i fortsättningen att ingå i högkostnadsskyddet. Det fastslår Regeringsrätten i sin dom och upphäver därmed tidigare domar i både länsrätten och kammarrätten.

Läkemedelsförmånsnämndens beslut har för första gången slutgiltigt prövats i högsta rättsinstans. Regeringsrätten valde att gå på Läkemedelsförmånsnämndens linje till skillnad mot länsrätten och kammarrätten. De senare instanserna beslutade år 2005 att patienter med svår erektil dysfunktion (ED) borde få läkemedlen subventionerade.

Regeringsrätten anser däremot att en begränsad subvention är olämplig eftersom erfarenheten visar att ett diagnosstyrt system medför praktiska tillämpningsproblem. Risk finns även för indikationsglidning och det råder delade meningar om möjligheten att ställa diagnosen ”svår ED”. Att endast specialistläkare ska få förskriva tabletterna initialt som tidigare föreslagits, anser Regeringsrätten inte vara optimal användning av vårdens begränsade resurser.

Enligt Regeringsrätten har sjukdomen ED inte sådan angelägenhetsgrad jämfört med andra sjukdomar, att en generell subvention är skälig. Tabletterna kan fortfarande skrivas ut på recept och köpas till fullt pris.

Rätten var inte enig i sitt domslut.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsförmånsnämnden. Pressmeddelande 2008-03-14

Senast ändrad