Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resistenta huvudlöss nu i Sverige

Publicerat 2008-09-04

Löss som är resistenta mot insektsgiftet malation finns nu i Sverige. Det visar en undersökning, med insamling av levande löss, som Smittskyddsinstitutet (SMI) startade i samarbete med skolsköterskor i stockholmsområdet under förra sommaren [1].

Malation är den verksamma substansen i Prioderm, som är förstahandsval bland lusmedlen. Hur stor andel av lössen som är resistenta är ännu inte klarlagt. Men enligt Johan Lindh, mikrobiolog vid SMI, handlar det inte om en majoritet.

Vad gäller alternativen till Prioderm så har man för läkemedlet Nix i många länder sett en stark resistensutveckling och det rekommenderas därför endast till vissa patientgrupper, till exempel spädbarn. Om behandlingen med Prioderm inte fungerar rekommenderas av Läkemedelsverket i stället läkemedlet Tenutex [2].

Resistens har sedan tidigare visats i de flesta andra länder där det undersökts, exempelvis i Danmark, Frankrike och England.

Misstanke på resistens mot lusmedel ska meddelas till Läkemedelsverket.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet
  2. Läkemedelsverket

Senast ändrad