Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk att missa TBE hos vaccinerade

Publicerat 2008-04-17

Antal fall av fästingburen encefalit hos vaccinerade personer har ökat de senaste åren. Det är viktigt att vara medveten om att smitta kan ske trots vaccination och att uppföljningsprov ett par veckor efter insjuknandet krävs för att diagnostisera dessa patienter.

Under åren 2000 till 2007 har 20 patienter i Sverige (varav 17 i Stockholms län) rapporterats ha insjuknat i fästingburen encefalit, TBE, trots att de varit adekvat vaccinerade enligt gällande vaccinationsschema. Totalt drabbades, under samma tidsperiod, drygt tusen personer i Sverige av TBE.

På den svenska marknaden finns två olika TBE-vaccin och någon skillnad i antal insjuknanden utifrån vilket vaccin personerna fått går inte att se. Av sjukdomsfallen med vaccinerade personer hade fem hunnit få två doser vaccin när de fick TBE, tio hade fått tre doser och i fem av fallen hade personerna fått minst fyra doser. Fallen gällde personer i alla åldrar (mellan 7 och 82 år), men medianåldern var 59 år.

– Studier har visat att äldre svarar lite sämre på vaccinen, säger Bo Svenungsson.

Lite anmärkningsvärt är att en stor del av fallen (13) anmäldes under 2006 och 2007, vilket kan väcka tanken på om vaccinets effekt kan ha försämrat.

– Vi har anmält de 20 fallen till Läkemedelsverket och även till de två företagen som tillhandahåller vaccinen, så får de titta vidare på detta, säger Bo Svenungsson.

Kan ha missat fall

Någon ordentlig statistik över fall med vaccinationsgenombrott före år 2000 finns inte.

– Jag tror att vi kan ha missat fall tidigare, säger Bo Svenungsson, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskyddsenheten i Stockholms län.

Det finns inget register över dem som vaccinerats. Den enda statistik som går att få fram är hur många doser som är sålda. Och det är inte helt lätt att identifiera fall med patienter som insjuknat i TBE trots att de är vaccinerade.

– Det är svårt att ställa diagnosen vaccinationsgenombrott. Det kan hända att man tror att det är en annan typ av hjärnhinneinflammation, säger Bo Svenungsson.

Han poängterar att när det finns misstanke om vaccinationsgenombrott bör patienten därför utredas på infektionsklinik. Det är också viktigt att vara medveten om att provresultaten på dessa patienter inte blir likadana som för ovaccinerade smittade.

– Ett labb kan ha svårt att värdera om antikroppsmönstret beror på tidigare vaccination eller en pågående infektion, säger Bo Svenungsson.

Därför kan provresultatet bli feltolkat. Enligt Sirkka Vene, medicinsk biolog på Smittskyddsinstitutet, är dock laboratorierna på Karolinska i Solna och Huddinge nu medvetna om problematiken. Men det är viktigt att ange att patienten är vaccinerad när proven skickas iväg för analys.

– I svårtolkade fall kommer labben då i sin tur att kontakta oss på Smittskyddsinstitutet, säger Sirkka Vene.

När det gäller vaccinerade patienter räcker det heller inte att ta ett prov.

– Hos ovaccinerade finns IgM-antikroppar ofta redan vid symtomdebuten. Men hos vaccinerade kommer antikropparna långsammare, säger Sirkka Vene, medicinsk biolog på Smittskyddsinstitutet.

För att diagnosticera vaccinerade patienter bör därför prover (serum och likvor) tas både tidigt och sent i förloppet och analyseras för intrathekala samt neutraliserande antikroppar. Två till fyra veckor efter insjuknandet är en lagom tidpunkt för uppföljningsprovet.

I god tid

Årets fästingsäsong har precis dragit igång, men det är redan mycket prat om att det inte finns något vaccin kvar. Så illa är det dock inte, säger Bo Svenungsson.

– Vaccinet är inte slut – det är bara uppbokat. Vissa vaccinationscentraler har gjort stora beställningar och får fortfarande leveranser, säger han.

Men det handlar inte bara om att uppmana patienterna att vara ute i god tid för att få tag på vaccin utan också att hinna vaccinera.

– Det finns ett snabbvaccinationsschema för det ena vaccinet, men det ska man helst inte följa. Det blir inte lika effektivt. Så det är bra att vara ute i god till så man hinner vänta en månad mellan de första doserna, säger Bo Svenungsson

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Källa 1

  2. Källa 2

Senast ändrad