Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Säkrare hiv-behandling med gentest

Publicerat 2008-02-26

Analys av genen HLA-B*5701 identifierar 100 procent av de patienter som riskerar en allvarlig överkänslighetsreaktion, enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine.

I studien deltog nära 2000 hiv-positiva patienter som skulle sättas in på abakavir. Hos hälften av dessa analyserades inför behandlingen förekomst av HLA-B*5701. Genen kodar för ett protein på ytan av antigenpresenterande celler och har i flera tidigare studier associerats med risk för abakaviröverkänslighet. Sex procent av de testade individerna bar på HLA-B*5701 och de påbörjade aldrig abakavirbehandlingen. I den andra studiegruppen (kontrollgruppen) fick alla patienter abakavir och genotypades först efter sex veckors behandling.

Den biverkan forskarna hoppades förebygga med hjälp av genanalysen, var ett för abakavir välkänt överkänslighetssyndrom med bland annat feber, hudutslag och besvär från luftvägarna, potentiellt livshotande vid fortsatt exposition.

Analysen visade att den prospektiva genotypningen helt eliminerade risken för överkänslighetssyndromet. I kontrollgruppen befanns samtliga patienter som uppvisade överkänslighet (tre procent av de behandlade) vara bärare av HLA-B*5701, vilket ger gentestet en sensitivitet på 100 procent. Alla bärare av HLA-B*5701 utvecklade inte överkänslighet. En genetisk sållning inför behandling skulle medföra att ungefär tre procent av patienterna nekas behandling ”i onödan”, men för dessa finns vanligen alternativa behandlingar att tillgå.

Redan idag analyseras vanligen HLA-B*5701 inför insättning av abakavir och de aktuella resultaten ger ytterligare stöd för denna screening.

Studien finansierades av GlaxoSmithKline som tillverkar abakavir.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Mallal S, Phillips E, Carosi G, Molina JM, Workman C, Tomazic J, et al. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med. 2008;358:568-79. PubMed

Senast ändrad