Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sämre bentäthet hos steroidbehandlade barn

Sämre bentäthet hos steroidbehandlade barn

Publicerat 2008-08-20

Astmabehandling med steroider minskar mineraliseringen av skelettet hos barn. Det visar en stor prospektiv studie publicerad i tidskriften Pediatrics.

Analysen [1] baseras på data från den tidigare publicerade CAMP-studien [2] och omfattar nära 900 barn i åldrarna 5-12 år som fått diagnosen mild till måttlig astma. Under en medianuppföljningstid på sju år följdes barnen med årliga bentäthetsmätningar och registrering av steroidförbrukningen.

Hos de pojkar som under observationstiden fått en eller flera kurer med orala kortikosteroider sågs en mindre fullständig mineralisering av ländryggens kotor, en effekt som dessutom tycktes vara dosberoende. Hos pojkarna påverkades bentätheten också av inhalerade steroider, men denna effekt var mindre uttalad och torde enligt författarna uppvägas av ett minskat behov av systemisk steroidbehandling.

Varför signifikanta effekter på bentätheten endast kunde påvisas hos pojkar är inte uppenbart, men en bidragande orsak kan vara att flickorna var färre vilket minskade analysens statistiska styrka i denna grupp.

Då studien var delvis orandomiserad finns en risk att statistiska störfaktorer haft en inverkan på resultatet. Exempelvis kan sjukdomsintensiteten tänkas ha påverkat både benmineraliseringen och behovet av steroider och på så sätt skapat ett skensamband. Denna begränsning delar studien dock med tidigare publikationer på området och jämfört med dessa har den aktuella studien en styrka i sin storlek, långa uppföljningstid och prospektiva datainsamling.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Kelly HW, Van Natta ML, Covar RA, Tonascia J, Green RP, Strunk RC; CAMP Research Group. Effect of long-term corticosteroid use on bone mineral density in children: a prospective longitudinal assessment in the childhood Asthma Management Program (CAMP) study. Pediatrics. 2008;122:53-61
  2. Long-term effects of budesonide or nedocromil in children with asthma. The Childhood Asthma Management Program Research Group. N Engl J Med. 2000;343:1054-63

Senast ändrad