Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sänkta priser efter TLV:s granskning av depressionsläkemedel

Sänkta priser efter TLV:s granskning av depressionsläkemedel

Publicerat 2008-12-17

Flera företag har mer än halverat sitt pris på vissa läkemedel. Och ett par preparat, framför allt dyra orginalläkemedel, förlorar sin subvention. Det är konsekvensen av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång av depressionsläkemedlen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) presenterar i dag resultatet av sin översyn av depressionläkemedel. En av slutsatserna är att många patienter måste prova mer än ett läkemedel för att få effekt.

– Inte ens hälften av patienterna får tillfredsställande resultat av sin första behandling, säger TLV:s generealdierktör Ann-Christin Tauberman, i ett pressmeddelande.

TLV anser därför att det behövs ett brett sortiment av antidepressiva läkemedel inom högkostnadsskyddet. Alla utom en läkemedelssubstans, fluvoxamin, får således finnas kvar inom förmånerna. Däremot kommer inte alla produkter eller samtliga styrkor och förpackningsstorlekar av en produkt att finnas kvar.

TLV har dock infört ett pristak för de originalläkemedel mot depression som har generiska alternativ, vilket har resulterat i att flera företag kraftigt har sänkt sitt pris. Exempelvis har priset på Zoloft sänkts från drygt 9 till 3 kronor per tablett och på läkemedlet Cipramil från nästan 8 till 3 kronor per tablett. Tre dyra originalläkemedel: Fontex, Remeron-S och Seroxat – vars pris inte har sänkts – förlorar sin subvention.

”Det är inte rimligt att subventionera dyra originalläkemedel när det finns betydligt billigare alternativ som ger samma medicinska effekt”, skriver TLV på sin webbplats.

För läkemedlet Fevarin (fluvoxamin) bedöms inte den medicinska effekten stå i relation till kostnaden och subventionen tas därför bort.

– TLV:s genomgång är ett viktigt bidrag till en evidensbaserad användning av depressionsläkemedel. Vi får nu tydliga signaler om kostnadseffektivitet, kommenterar Johan Franck, ordförande i Läksaks expertgrupp för psykiatriska sjukdomar.

De nya subventionsbesluten träder i kraft den 1 april 2009.

Beräknas frigöra 40 miljoner per år

Depressionssjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och oförmåga att arbeta. Samhällskostnaderna för depressionssjukdomar uppgår till drygt 40 miljarder kronor om året.

Under förra året behandlades drygt 700 000 svenskar med antidepressiva läkemedel. Kostnaden för de antidepressiva läkemedlen under 2007 var 990 miljoner kronor, varav staten subventionerade 660 miljoner kronor, vilket var drygt 3 procent av den totala läkemedelssubventionen i Sverige. I Stockholms län hämtade drygt 134 000 stockholmare ut antidepressiva läkemedel till ett värde av 187,1 miljoner, varav staten subventionerade 133,3 miljoner kronor.

Enligt TLV innebär resultatet av myndighetens granskning av receptbelagda läkemedel mot depression att cirka 40 miljoner kronor per år frigörs och kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Genomgången av läkemedel mot depression. Slutrapport 2008-12-17
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Depression. Information 2008-12-17
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLVs granskning av depressionsläkemedel sätter prispress på läkemedelsföretag. Pressmeddelande 2008-12-17
  4. Läksak och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Prissänkning på depressionsläkemedel berör många stockholmare. Pressmeddelande 2008-12-17

Senast ändrad