Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

SBU startar frågetjänst för vården

Publicerat 2008-09-12

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har startat en upplysningstjänst som vänder sig till verksamhetschefer och andra beslutsfattare inom vården. Syftet är att bidra med kunskapsunderlag inför strategiska beslut.

I SBU:s vanliga utvärderingar utförs det vetenskapliga arbetet huvudsakligen av experter inom området. Arbetet brukar ta lång tid och den färdiga rapporten granskas av SBU:s kansli, SBU:s vetenskapliga råd respektive SBU:s nämnd. För att även kunna ge snabbare utredninghjälp har myndigheten nu startat en upplysningstjänst dit vården kan vända sig.

I första hand riktar tjänsten sig till verksamhetschefer och andra beslutsfattare. Frågor som SBU kan snabbutreda är till exempel om en ny behandlingsmetod ska införas eller om någon äldre metod bör fasas ut. På myndighetens hemsida finns ett webbformulär som kan användas för att ställa en fråga.

Svar inom en månad

Vid snabbutredningarna utförs i princip hela arbetet av SBU:s kansli. Målet är att svarstiden ska vara max en månad. Svaren granskas inte av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnden och blir inte heller evidensgraderade. Många av svaren granskas dock av en extern expert.

Svaren innehåller en kort redovisning av sökstrategi, urval av studier inklusive referenslista och sammanfattning av resultaten. Vissa frågor besvaras endast med en lista över relevanta referenser.

Jenny Järvsén

Senast ändrad