Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Snart dags för gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion

Snart dags för gratis vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion

Publicerat 2008-10-08

Säsongens första influensafall har redan konstaterats i Stockholm. Vaccin finns tillgängligt från och med den 13 oktober och gratis vaccination mot influensa- och pneumokocker erbjuds till äldre och vissa kroniskt hjärt- eller lungsjuka.

Liksom tidigare är influensa- och pneumokockvaccination kostnadsfritt i Stockholms län för dem som i år fyller 65 eller mer samt för yngre personer med vissa kroniska sjukdomar (se faktaruta nedan). Erbjudandet om gratis vaccination gäller fram till den 21 november.

Att enstaka influensafall dyker upp så tidigt på säsongen som i år är enligt Smittskyddsinstitutet inte ovanligt, men oftast får de tidiga fallen en mycket begränsad spridning. Anledningen till att vaccinet inte finns tillgängligt före den 13 oktober är att influensaepidemierna på senare år i regel kommit först efter nyår och ibland haft sina toppar så sent som i januari och februari. Vaccinets skyddseffekt är som bäst två till fyra veckor efter vaccinationen och sjunker sedan gradvis till ingen alls efter runt sex månader. Om vaccinationen ges för tidigt finns därför risk att många har ett dåligt skydd i början av nästa år då influensan brukar vara som värst.

För skydd mot influensa ska således ny vaccination ges varje år, både till barn och vuxna. Pneumokockvaccination till vuxna ges däremot i regel endast två gånger (med minst sex år mellan gångerna). Pneumokockvaccinering av barn ingår i barnvaccinationsprogrammet för barn födda efter den 1 juli 2007. Influensavaccin och pneumokockvaccin kan ges vid samma tillfälle.

FAKTA Kriterier för gratis influensa- och pneumokockvaccination
Kostnadsfri vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion erbjuds i Stockholms läns landsting mellan den 13 oktober och 21 november 2008 till:

  1. Personer som är födda 1943 eller tidigare.

  2. Yngre personer med någon av följande kroniska sjukdomar; hjärtsvikt, behandlingskrävande kronisk obstruktiv lungsjukdom, svår astma, eller respiratorisk insufficiens.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Smittskyddsenheten i SLL. Influensa- och pneumokockvaccination i Stockholms län. Information 2008-10-02

Senast ändrad