Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Socialstyrelsen vill ha allmän pneumokockvaccination

Socialstyrelsen vill ha allmän pneumokockvaccination

Publicerat 2008-01-16

Socialstyrelsen bedömer att vaccin mot pneumokocker ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Förslaget går nu på remiss till bland andra Sveriges kommuner och landsting och representanter för barnhälsovården.

Stockholms län landsting erbjuder redan vaccin mot pneumokocker till alla barn födda efter första juli 2007.

Pneumokocker kan orsaka flera allvarliga luftvägsinfektioner och risken för invasiv pneumokocksjukdom (IPS) är störst under första levnadsåret och efter 65 års ålder. Införande av ett vaccin mot sju olika typer av pneumokocker (PCV7) i barnvaccinationsprogrammet kan ge ett mycket gott skydd mot IPS, menar Socialstyrelsens expertgrupp. Skyddseffekten mot andra sjukdomar orsakade av pneumokocker till exempel pneumoni och otit är lägre, men påverkar ändå spridningen och sjukdomsbördan i samhället.

Vaccinet kan ges samtidigt med andra vacciner vid tre, fem och tolv månaders ålder, enligt det svenska schemat. Biverkningarna ligger på samma nivå som för andra barnvacciner. Expertgruppen påpekar att vaccinet inte utesluter en infektion, men reducerar risken för IPS och dödligt förlopp.

Remisstiden går ut den 19 februari 2008 och om instanserna är positiva kan vaccination börja införas i höst.

Britt Wessel

Källa:
  1. Socialstyrelsen

Senast ändrad