Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sotalol-preparat inte längre utbytbara

Publicerat 2008-12-05

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel som innehåller betareceptorblockeraren sotalol inte längre ska vara utbytbara. Orsaken är att substansen har ett snävt terapeutiskt fönster varför även små variationer i plasmanivåer i undantagsfall skulle kunna ha allvarliga konsekvenser för patienten. Det är därför viktigt att patienten, oberoende av vilket läkemedel som används, får fortsätta med samma produkt.

Sotalol-läkemedlen är bioekvivalenta och innehåller samma verksamma ämne, i samma mängd och i samma beredningsform. De har tidigare klassas som utbytbara. Men det beslutet har nu omprövats av Läkemedelsverket, som av försiktighetsskäl valt att inte längre tillåta utbyte mellan olika tillverkares produkter.

”Även om bioekvivalens är visad på gruppnivå så kan det inte uteslutas att små variationer i plasmanivåer hos den individuelle patienten kan leda till allvarliga biverkningar alternativt terapisvikt vid byte mellan preparaten”, skriver myndigheten på sin webbplats.

Läkemedelsverket poängterar dock att även om läkemedlen inte anses vara utbytbara inom ramarna för utbytessystemet, så bedöms förutsättningarna för en lyckad terapi vid nyinsättning vara desamma oavsett om originalläkemedlet eller generika används.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedel som innehåller sotalol är inte längre utbytbara. Information till förskrivare 2008-12-05

Senast ändrad