Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stärkta varningar för Tysabri

Publicerat 2008-09-26

MS-läkemedlet Tysabri (natalizumab) kan i mycket sällsynta fall ge upphov till en typ av livshotande infektion i hjärnan, så kallad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu beslutat att produktresumén för Tysabri ska uppdateras med förstärkta varningar för PML [1].

Skulle en sådan komplikation misstänkas måste behandlingen avbrytas till dess att PML uteslutits. Vid konstaterad PML ska behandlingen inte återupptas.

Vid godkännandet av Tysabri fanns tre kända fall PML och sedan dess har ytterligare ett fåtal fall rapporterats. Biverkningen finns beskriven i den produktmonografi som Läkemedelsverket publicerade 2006 [2] och myndigheten gick även ut med kompletterande information i augusti i år [3].

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Varningar vid tysabribehandling förstärks. Nyhet 2008-09-26
  2. Läkemedelsverket. Tysabri (natalizumab). Monografi 2006-10-26
  3. Läkemedelsverket. Ytterligare fall av allvarliga biverkningar av Tysabri. Nyhet 2008-08-14

Senast ändrad