Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Steroid effektiv vid gikt

Publicerat 2008-07-24

Akutbehandling med steroider lindrar giktsymtom lika effektivt som NSAID, visar en studie publicerad i tidskriften Lancet. Steroidbehandlingen skulle kunna vara ett säkrare alternativ hos njursjuka och andra med hög risk för NSAID-biverkningar.

I studien ingick 120 män och kvinnor med akut gikt, där diagnosen verifierats genom ledpunktion. Patienterna randomiserades dubbelblint till fem dagars behandling med antingen prednisolon 35 mg/dygn eller naproxen 500 mg x2 [1]. Efter fyra dagars behandling utvärderades effekten på patienternas ledvärk med hjälp av visuell analogskala (VAS). I båda grupperna hade VAS-poängen då minskat med cirka 45 mm och behandlingarna bedömdes vara likvärdiga enligt fördefinierade kriterier. Efter tre veckor kontaktades patienterna på nytt och alla var då helt besvärsfria.

Författarna menar att prednisolon kan vara ett säkrare alternativ än NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) hos patienter med njursjukdom eller tidigare magsår, där risken för allvarliga NSAID-biverkningar är förhöjd. Denna slutsats bygger dock på tidigare erfarenheter av läkemedlen och i den aktuella studien ingick inga sådana högriskpatienter.

I en ledarartikel [2] beskrivs fynden som viktiga och övertygande, även om de måste verifieras i oberoende studier. Ledarförfattaren tror också att behandlingen kan få svårt att vinna mark i rutinsjukvården, eftersom lanseringen av steroider på en ny diagnos inte omfattas av några starka marknadsintressen.

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Janssens HJ, Janssen M, van de Lisdonk EH, van Riel PL, van Weel C. Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial. Lancet. 2008;371:1854-60
  2. Rainer TH, Graham CA. A significant step forward for gout. Lancet. 2008;371:1816-8

Senast ändrad