Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stockholms läns landstings läkemedelskostnader kommer att öka men samtidigt förbättras behandlingsmöjligheterna

Stockholms läns landstings läkemedelskostnader kommer att öka men samtidigt förbättras behandlingsmöjligheterna

Publicerat 2008-03-14

Det visar den prognos för 2008-2009 som tagits fram av Läksak (Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting) och dess expertgrupper i samarbete med HSN-förvaltningen (Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inom Stockholms läns landsting). Prognosen har tagits fram inom ramen för Specialläkemedelsprojektet i SLL.

– Det är viktigt att understryka att den snabba kostnadsökningen i de flesta fall är medicinskt motiverad och förklaras av förbättrade behandlingsmöjligheter av flera sjukdomar, säger Lars L Gustafsson, verksamhetschef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läksak.

Landstingets prognos pekar ut förväntade förändringar inom läkemedelsområdet och vilka ekonomiska konsekvenser de kan medföra. Snabbast kommer kostnaderna att öka för cancerläkemedel och biologiska läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis. Prognosen förutser även en kraftig ökning för flera läkemedel för ”vanliga” sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt och depression. Ökade kostnader för dessa läkemedel förklaras till viss del av introduktionen av några nya dyra läkemedel som riktar sig till stora befolkningsgrupper.

Lucienne Fredriksson
Informatör, Läkemedelscentrum


För mer information
Mats Kalin, projektledare för Specialläkemedelsprojektet
Telefon: 08-517 757 55, e-post: mats.kalin@karolinska.se

Björn Wettermark, delprojektledare i Specialläkemedelsprojektet och medförfattare till prognosen
Telefon: 070-737 4081, e-post: bjorn.wettermark@sll.se

Lucienne Fredriksson, informatör vid Läkemedelscentrum
Telefon: 08-737 40 67, Mobil: 073 942 07 72,
e-post: Lucienne.fredriksson@sll.se

Källa:
  1. Källa 1

  2. Källa 2

Senast ändrad