Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Suboxone förstahandsval i nya riktlinjer för behandling av opioidberoende

Suboxone förstahandsval i nya riktlinjer för behandling av opioidberoende

Publicerat 2008-04-18

När metadon inte är indicerat initialt bör Suboxone (bubrenorfin/naloxon) vara förstahandsval vid behandling av opioidberoende. Det rekommenderar Läkemedelsverket efter att ha anordnat en hearing tillsammans med Socialstyrelsen. Bakgrunden är rapporter om tilltagande missbruksproblem med Subutex (buprenorfin).

Suboxone, som nyligen godkänts, har en 20-procentig tillsats av den rena opioidantagonisten naloxon. I regel eliminerar naloxontillsatsen intravenöst missbruk. Eftersom naloxon har teratogena effekter får preparatet dock inte ges till gravida.

Skulle abstinensbesvär uppkomma vid byte från Subutex till samma buprenorfindos i Suboxone, kan i första hand en mindre höjning av Suboxonedosen prövas. I vissa av dessa fall får man återgå till Subutex eller skifta över patienten till metadon.

Patienter som är välinställda och välfungerande på Subutex bör inte sättas över på Suboxone.

Jenny Järvsén

Senast ändrad