Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Subvention för blodtrycksmedel försvinner

Subvention för blodtrycksmedel försvinner

Publicerat 2008-02-20

Angiotensinreceptorblockerare (ARB) och betablockerare får begränsad subvention för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp från den 1 september 2008. Ytterligare tre läkemedel mot högt blodtryck förlorar sin subvention helt. Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) räknar med att beslutet ger en besparing för samhället på 400 miljoner kronor per år.

Den begränsade subventionen innebär att ARB inte ska användas i första hand, utan bara när patienten först har provat ACE-hämmare eller som tillägg till sådana.

För att betablockerare ska ingå i läkemedelsförmånen måste först andra läkemedel ha prövats, utom vid behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt och vid graviditet.

LFN:s beslut överensstämmer med rekommendationerna i Kloka listan. De flesta landsting saknar dock tillgång till subventionsstatus i journalsystemet, vilket försvårar läkarnas kontroll av att kraven för subvention är uppfyllda.

De tre preparaten som inte subventioneras alls är kalciumflödeshämmaren lerkanidipin (Zanidip), ACE-hämmaren cilazapril (Inhibace) och en kombination av trandolapril och verapamil (Tarka).

Nästan var fjärde svensk använder blodtryckssänkande läkemedel. Enligt LFN är det kostnadseffektivt att behandla högt blodtryck för att undvika stroke och hjärtsvikt. Beslutet tar hänsyn till behovet att många olika blodtryckssänkande medel ska vara kvar inom förmånen. Om läkare förskriver billigare alternativ med likvärdig effekt frigörs pengar, som kan användas till angelägna insatser inom hälso- och sjukvården. En besparing på 400 miljoner kronor om året, motsvarar exempelvis hela kostnadsökningen för de nya, dyra cancerläkemedlen under förra året.

Granskningen omfattar cirka 300 läkemedel, parallellimport och kopior inräknade. Flera läkemedelsföretag har redan efter LFN:s granskning sänkt sina priser för att inte förlora subventionen, vilket beräknas ge en besparing på 115 miljoner kronor per år.

Britt Wessel

Källa:
  1. LFN. Allt om genomgången av läkemedel mot högt blodtryck Pressmeddelande 2008-02-14

Senast ändrad