Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sverige leder projekt kring journalöverföring mellan EU-länder

Sverige leder projekt kring journalöverföring mellan EU-länder

Publicerat 2008-10-09

Ett omfattande EU-projekt kring säker elektronisk överföring av journal- och läkemedelsinformation mellan vårdgivare inom EU startar nu. Projektet ska ledas av Sverige.

– Detta är första gången som EU-länderna gemensamt påbörjar utvecklingen av konkreta gränsöverskridande vårdtjänster som kommer erbjuda en ökad trygghet för personer som behöver vård när man reser eller studerar utomlands. Att Sverige fått koordinatorrollen befäster också den världsledande roll Sverige har när det gäller en avancerad användning av ny teknik inom hälso- och sjukvården, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande.

EU-projektet, som fått namnet Epsos (Smart Open Services for European Patients), pågår fram till år 2011 och engagerar tolv medlemsstater. Projektets mål är att göra den mest relevanta journalinformationen tillgänglig vid akut och planerad vård i annan medlemsstat, samt att göra det möjligt att skicka elektroniska läkemedelsrecept mellan medlemsstaterna.

I projektet representeras Sverige av socialdepartementet, som blir ordförande i styrgruppen, och av Sveriges kommuner och landsting, som ansvarar för koordinering av projektet. Ett uppstartsmöte för projektet hölls i Stockholm den 18 till 19 september.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Socialdepartementet. Sverige leder EU-projekt för bättre vård. Pressmeddelande 2008-10-02

Senast ändrad