Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Talidomid på väg att godkännas som läkemedel i Europa

Talidomid på väg att godkännas som läkemedel i Europa

Publicerat 2008-01-29

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderade godkännande av talidomid (i Sverige främst sålt som Neurosedyn) vid sitt senaste möte.

Den immunosuppressiva substansen är avsedd att användas vid behandling av cytostatikaresistent multipelt myelom för patienter över 65 år. I kombination med två andra läkemedel, melfalan och prednison ökar talidomid överlevnadstiden med 18 månader i snitt jämfört med patienter som enbart blir behandlade med melfalan och prednison.

Talidomid är strikt kontraindicerat under graviditet och kan redan i låg dos orsaka svåra missbildningar hos foster. Därför ska särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att minimera risken för fosterskada och behandlingen ska vara under noggrann övervakning och observation.

En annan substans, strukturellt besläktad med talidomid, är lenlidomid (Revlimid) som godkändes för försäljning för några månader sedan. Lenalidomid i kombination med dexametason är indicerat för behandling av patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandlingsregim.

/SE

Källa:
  1. Pressmeddelande från EMEA

Senast ändrad