Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tema antibiotika: Antibiotika kan inte bota sår med underliggande dålig cirkulation

Tema antibiotika: Antibiotika kan inte bota sår med underliggande dålig cirkulation

Publicerat 2008-07-14

En tilltagande kritisk ischemi kan misstas för infektion. Många patienter får därför antibiotikabehandling i onödan. Misstänkt underliggande arteriell insufficiens ska snarast bedömas av kärlkirurg.

Artärsjukdom i benen är vanligt, uppskattningsvis är 10-20 procent av svenska pensionärer drabbade i någon form, och det görs årligen cirka 5 000 ingrepp för att återställa cirkulationen. Många patienter med kritisk ischemi har sår och av dem har många fått upprepade antibiotikakurer innan ankeltryck mätts och patienten remitterats till kärlkirurg.

Varför kan man missa att ett sår inte läker på grund av en underliggande arteriell insufficiens? En av anledningarna kan vara hudfärgen. Vid en långsamt tilltagande kritisk ischemi så kompenserar kroppen genom att dilatera kapillärer maximalt. Det ger foten en rosa/rodnad färg vilket kan misstas för en infektion (se foto).

Röd ischemisk fot. Foto: Lena Blomgren.

Röd ischemisk fot. Foto: Lena Blomgren.

Naturligtvis kan ett arteriellt sår också kompliceras av en infektion, det kan vara svårt att skilja på. Leta efter de övriga tecknen på aktiv infektion: feber, ökad sekretion från såret, svullnad, förhöjda infektionsprover. Smärta förekommer vid arteriell insufficiens både med och utan infektion, men den typiska renodlade arteriella smärtan lindras när patienten låter benet hänga ner utanför sängkanten.

Palpera pulsar och mät ankeltryck på alla patienter med oklara sår på ben och fötter. Vid diabetes kan ankeltrycket vara falskt för högt och man kan behöva mäta tåtryck på fysiologisk klinik.

En patient med ett sår med misstänkt underliggande arteriell insufficiens är fall för snar/halvakut bedömning av kärlkirurg. Faxa remiss med relevanta data eller ring. Låt inte handläggningen fördröjas genom att beställa ytterligare undersökningar.

Lena Blomgren, överläkare, med dr
Kir klin, kärlsektionen, Södersjukhuset

Källa:
  1. SBU. Benartärsjukdom - diagnostik och behandling. Rapport oktober 2007

Senast ändrad