Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tema antibiotika: Gravida kan behöva högre antibiotikadosering

Tema antibiotika: Gravida kan behöva högre antibiotikadosering

Publicerat 2008-07-03

Terapisvikt vid behandling av sinuit eller pneumoni hos gravida kvinnor är inte ovanligt. Ofta leder det då till en ny behandlingsomgång med annat antibiotikum, kanske med samma dåliga resultat.

Orsaken till sämre behandlingsresultat är troligen inte att förstahandsvalet av penicillin eller ampicillin var fel utan att doseringen var den rekommenderade standarddoseringen. Den doseringen är vanligen tillräcklig för behandling av infektioner med fullt känsliga bakterier till exempel streptokocktonsillit. Men den är inte tillförlitlig vid pneumoni eller sinuit – speciellt inte om infektionen orsakas av H. influenzae eller av någon annan bakterieart med lite lägre känslighet – eller om infektionen är av allvarligare slag.

Vid behandling med penicilliner och cefalosporiner är en ökning av antalet doser per dygn bättre än att öka de individuella doserna. Antingen ges ytterligare en dos per dygn eller ökas de enskilda doserna med 25-50 procent.

Den sämre effekten gällande sinuit och pneumoni av betalaktamantibiotika beror på ändrad farmakokinetik under graviditet och orsakas huvudsakligen av snabbare renal utsöndring, som gör att antibiotikakoncentrationen i serum och vävnad blir avsevärt lägre än hos ickegravida. Terapisvikt vid behandling av mykoplasmapneumoni med erytromycin har också observerats men mekanismen bakom detta är inte känd.

Vid behandling av urinvägsinfektion hos gravida finns dock ingen anledning att öka doseringen av något antibiotikum eftersom urinkoncentrationen inte påverkas.

Agneta Philipson
Infektionsläkare
Docent, Med.dr.

Källa:
  1. Infpreg. Antibiotika under graviditet.

Senast ändrad