Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tre aktuella artiklar om läkemedel

Publicerat 2008-10-15

I nummer 42 av Läkartidningen finns tre artiklar, författade av medarbetare vid Läkemedelscentrum, som tar upp olika aspekter av förskrivning av läkemedel:

Modell för strukturerad introduktion av nya läkemedel

Nya, dyra bioteknologiska läkemedel är på väg in i sjukvården. Vissa av dem kan ge stora vinster för patienter medan andra har mer osäker nytta. Stockholms läns landsting har infört en modell för strukturerat införande av nya läkemedel. Modellen bygger bland annat på framtidsspaning, prognostisering av förväntad kostnadsutveckling, kritisk värdering av läkemedlen samt utvärdering och uppföljning. Läs mer »

Rationell läkemedelsförskrivning: en kunskaps- och linjefråga

God bemanning och gott klimat för inbördes diskussion om medicinska sakfrågor medverkar till hög följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer. Andra framgångsfaktorer är tydliga mål för läkemedelsförskrivning, fortlöpande utvärdering, elektroniskt stöd för val av rekommenderade läkemedel och aktivt deltagande i läkemedelskommittéarbete eller andra kvalitetsutvecklande nätverk. Det visar en kvalitativ intervjustudie som genomförts på tio vårdcentraler i Stockholms län. Läs mer »

Kvalitetsbokslut minskade läkemedelskostnaderna i primärvården

I Stockholms läns landsting prövas sedan år 2006 en metod med incitamentsavtal. Vårdcentraler erbjuds en bonus kopplad till sin följsamhet till läkemedelskommitténs rekommendationer i Kloka listan om de lämnar in ett årligt kvalitetsbokslut. Under åren 2006 till 2007 deltog 139 av 154 inbjudna vårdcentraler. Läs mer »

Jenny Järvsén

Senast ändrad