Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tysabribehandling tros öka risken för melanom

Tysabribehandling tros öka risken för melanom

Publicerat 2008-02-21

Natalizumab (Tysabri) – en rekombinant, humaniserad monoklonal antikropp som är indicerad till vissa patientgrupper med skovvis förlöpande multipel skleros – har kopplats till utvecklingen av melanom. Det visar forskningsresultat publicerade i New England Journal of Medicine.

Forskarna rapporterar två fall av melanom hos kvinnor som var behandlade med läkemedlet. Natalizumab bedömdes vara orsaken i båda fallen. Mekanismen tros vara bindning till så kallade alfa-4 integriner med nedreglering av immunsystemet som resultat.

Forskarna rekommenderar därmed att natalizumab inte ordineras till patienter som har haft melanom eller har familjeanamnes av sjukdomen. Det ska inte heller ges till patienter med cellulär atypi eller okulära nevi.

/SE

Källa:
  1. Mullen JT, Vartanian TK, Atkins MB. Melanoma Complicating Treatment with Natalizumab for Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2008 Feb 7;358(6):647-8. PubMed

Senast ändrad