Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

USA skärper varning för Byetta

Publicerat 2008-08-21

Ytterligare sex rapporter av blödande eller nekrotiserande pankreatit hos patienter som använt diabetsmedlet exenatid (Byetta), har inkommit till amerikanska FDA. Alla sex patienter krävde sjukhusvård och två har avlidit. Övriga fyra rapporteras vara på bättringsvägen efter att exenatidbehandlingen avslutats.

FDA informerade om risken för pankretatit av exenatid även i oktober 2007. Då hade 30 rapporter kommit in, men inga dödsfall. Efter de nya rapporterna skärper den amerikanska myndigheten varningen i produkttexterna.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. FDA (U.S. Food and Drug Administration). Information for Healthcare Professionals Exenatide (marketed as Byetta) 2008-08-18.

Senast ändrad