Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Utredare vill att delar av Apoteket AB säljs ut

Utredare vill att delar av Apoteket AB säljs ut

Publicerat 2008-01-10

Apoteksmonopolet slopas, apoteksinnehavare får förhandla om läkemedelspriser direkt med industrin och ett nytt statligt bolag bildas som hanterar bland annat receptregistret, högkostnadsdatabasen och e-receptbrevlådan. Det är några av förslagen i Lars Rejes huvudbetänkande i utredningen om omreglering av apoteksmarknaden, som kan träda ikraft den 1 januari 2009.

Regeringens motiv för utredningen är att skapa större tillgänglighet och konkurrens på apoteksmarknaden, men med kontroll och fortsatt säkerhet. Det ska dock inte krävas farmacevtisk kompetens för att få driva apotek. Läkemedelsverket beviljar tillstånd till verksamheten, som gäller tillsvidare. Förskrivare och tillverkare av läkemedel är undantagna och får inte driva handel med läkemedel.

En läkemedelsansvarig, apotekare eller annan farmacevt med tillräcklig kompetens och erfarenhet, har ansvar för att verksamheten uppfyller de krav som gäller för branschen. Ansvarig kan ha uppsikt över högst tre fysiska apotek. Under öppethållande ska det alltid finnas farmacevtisk personal på apoteket.

– Läkemedel är inte vilken vara som helst. Det behövs kompetent hantering hela vägen ut, till dess patienten har läkemedlet i sin hand, säger Lars Reje.

Apoteken prisförhandlar

Studier från andra länder visar att priserna pressas om apoteken får mandat att prisförhandla med läkemedelsindustrin om inköpspriset. Främst ger det effekt på generika. Den större handelsmarginal som blir resultatet ska ge lägre priser mot konsument. Lars Reje pratar om en svensk anpassning till den norska modellen, som gett prissänkningar på cirka två procent.

System som receptregistret, e-receptbrevlådan och högkostnadsdatabasen lyfts över i ett nytt helägt statligt bolag, Apotekens Servicebolag AB. Enligt en debattartikel i Dagens nyheter av socialminister Göran Hägglund kommer utveckling av läkemedelsgenomgångar med systemet Drug utilisation review (DUR) som sker i samarbete mellan Apoteket AB och en amerikansk aktör att fortsätta. När omregleringen är genomförd ska systemet flyttas över till det statliga bolaget för infrastruktur. Även Giftinformationscentralen separeras från Apoteket AB och ska enligt förslaget drivas av ett dotterbolag till SOS Alarm Sverige AB.

Butiker kan säljas ut

Hur staten hanterar Apoteket AB avgör hur snabb etableringen av andra aktörer blir, menar Lars Reje. Delar av företaget som till exempel dosdispensering och ett antal butiker kan säljas ut. Eventuellt kan tillverkning av extemporeläkemedel vid Apotekets produktion och laboratorier (APL) skötas av ett dotterbolag.

– APL har en service för specifika patientgrupper som fungerar på ett exemplariskt sätt med hög kvalitet. Att säkra tillgången är oerhört viktigt och det finns anledning att tillvarata denna kompetens, säger Lars Reje.

Ett annat alternativ för att begränsa monopolsituationen är att staten sätter upp hinder för Apoteket AB:s affärsutveckling. Ett par exempel skulle kunna vara att företaget inte får utveckla sina "shopar" till fullvärdiga apotek eller hindra personalen att söka tillfälliga tjänster hos andra aktörer.

Utredningen går nu på remiss och arbetet fortsätter med återstående frågor. Den 1 april 2008 ska utredningen lämna förslag som möjliggör försäljning av vissa receptfria läkemedel på andra platser än apotek.

Britt Wessel

Källa:
  1. Socialdepartementet. Förslag om omreglering av apoteksmarknaden. Pressmeddelande 2008-01-08
  2. Hägglund G. Apoteket ska brytas upp för en sund konkurrens. Dagens nyheter 2008-01-05

Senast ändrad