Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Välj Rhinocort Aqua vid allergisk rinit och persisterande icke-allergisk rinit

Välj Rhinocort Aqua vid allergisk rinit och persisterande icke-allergisk rinit

Publicerat 2008-06-18

Rhinocort Aqua är nu rekommenderad nasal steroid vid indikationerna allergisk rinit och persisterande icke-allergisk rinit i Kloka Listan. Preparatet ersätter Budesonid Merck NM som inte kommer att kunna tillhandahållas mer i år.

Rhinocort Aqua innehåller samma aktiva substans (budesonid) och samma konserveringsmedel som Budesonid Merck NM och beredningen är luktfri. Budesonid Merck NM och Rhinocort Aqua är inte utbytbara, vilket innebär att om Budesonid Merck NM förskrivs får apotekspersonalen inte expediera Rhinocort Aqua utan att kontakta läkaren.

Det finns vid dessa indikationer inget vetenskapligt underlag som talar för att någon av de godkända nasala steroiderna skulle ge effektmässiga fördelar framför de övriga. Vid användning av nasala steroider ska lägsta effektiva dos eftersträvas. Expertgruppen ser det i detta sammanhang som en fördel att Rhinocort Aqua finns i två styrkor, 32 respektive 64 mikrogram per dos.

Säkerhetsmässigt finns det lång erfarenhet av substansen budesonid. Rhinocort Aqua är den enda nasala steroid som i 2008 års Fass-text ”har” kategori A vid graviditet och kan användas vid amning. Doseringsanvisning finns för barn från sex års ålder. Miljörisken anses försumbar.

Expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar

Källa:

Senast ändrad