Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Alla barn från 6 månaders ålder bör vaccineras mot nya influensan

Alla barn från 6 månaders ålder bör vaccineras mot nya influensan

Publicerat 2009-11-13

Läkemedelsverket rekommenderar nu – i samråd med Socialstyrelsen – att alla barn från 6 månader och uppåt bör vaccineras mot nya influensan.

Hittills har myndigheterna endast rekommenderat vaccin till barn mellan 6 månader och 3 år som tillhör någon riskgrupp.

Det nya beslutet bygger bland annat på en studie av 51 barn under tre år. Enligt undersökningen får även så små barn ett bra immunsvar av vaccinet och biverkningsprofilen liknar den hos äldre barn. Knappt 30 procent reagerade med feber (inget barn över 39 grader) men inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Rekommendationen grundar sig även på svenska erfarenheter av vaccinering av cirka 50 000 barn i åldersspannet 3-6 år och av ungefär 5 000 barn yngre än tre år som tillhör riskgrupperna. Biverkningsmönstret skiljer sig inte heller här från det bland äldre barn.

Myndigheterna anser därmed att erfarenheterna av vaccinet och det epidemiologiska läget talar för att även friska barn mellan 6 månader och 3 år bör vaccineras med Pandemrix. Rekommenderad dos är ½ vuxendos, det vill säga 0,25 ml, vid två tillfällen med minst 3 veckors mellanrum.

– Det är positivt att vi nu även kan rekommendera vaccinering för de här barnen. Influensan sprids lätt i barngrupper och vi har dessutom sett att små barn under fyra år tillhör dem som riskerar att bli svårast sjuka i influensan, säger professor Jan Liliemark på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Pressmeddelande 2009-11-12 och Nytta/riskvärdering.

Senast ändrad