Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Alternativmedicinska medel genererar en procent av biverkningsrapporter

Alternativmedicinska medel genererar en procent av biverkningsrapporter

Publicerat 2009-08-07

Av närmare 65 000 spontanrapporterade biverkningar till Läkemedelsverket 1987-2006 gällde en procent komplementär- och alternativmedicinska (KAM) preparat. Det visar en analys publicerad i Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Säkerhetsdata för produkter inom komplementär- och alternativmedicinen (KAM) är många gånger begränsad. De omfattas inte av samma hårda läkemedelskontroll som vanliga läkemedel. Men risker av olika slag, vissa allvarliga, finns rapporterade i den vetenskapliga litteraturen, exempelvis leverskador, njurskador, neurotoxicitet och anafylaxi.

Nu publiceras en genomgång av 64 493 till Läkemedelsverket inkomna spontant rapporterade biverkningsrapporter 1987-2006, varav 778 rapporter (1,2 procent) rör 967 misstänkta biverkningsincidenter (249 olika typer av biverkningar) av 175 skilda KAM-produkter. Av dessa 778 rapporter gällde 539 styck (69 procent) kvinnor.

Hudreaktioner vanligast

Hudreaktioner var de vanligast rapporterade KAM-relaterade biverkningarna: urtikaria (8,3 procent), exantem (7,4 procent) och kontaktdermatit (5,7 procent).

Bland de 778 KAM-rapporterna innehöll 221 stycken (28 procent) minst en allvarlig biverkan, varav de vanligaste var lungemboli (1,7 procent), olika leverreaktioner (2,8 procent) och anafylaktisk reaktion (2,0 procent).

Echinacea (8,1 procent), kombinationspreparat innehållande echinacea, rysk rot, och ginkgoblad (Kanjang 7, 3 procent) och ginkgoblad (6,7 procent) var de vanligast rapporterade biverkningsassocierade preparaten.

Bland KAM-biverkningarna rapporterades 25 fall av venös tromboembolism. Av dessa, misstänktes hajleverolja vara inblandad i 15 fall. I fyra av dessa 15 fall rapporterades en elakartad sjukdom. Bland alla 778 fallen fick 11 fall (1, 41 procent) dödlig utgång.

Bra uppmana allmänheten

Några av biverkningarna förknippade med KAM-medel har tidigare varit okända eller dåligt dokumenterade och förtjänar vidare studier. Genom att stimulera biverkningsrapportering av KAM-produkter kan man ytterligare förbättra spontanrapporteringssystemets förmåga att upptäcka misstänkta biverkningssignaler, skriver forskarna.

Här kan det vara positivt att uppmana allmänheten rapportera misstänkt KAM-relaterade biverkningar, så som är fallet med patientrapporteringen för vanliga läkemedel idag, skriver författarna.

Siffran på en procent KAM-relaterade biverkningar av samtliga är högre än den siffra på 0,5 procent som rapporterats från WHO:s biverkningscenter utifrån rapporter från 55 länder 1968-1977 men får ändå anses som ganska låg, anser de. Mörkertalet är dock okänt.

David Finer

Källa:
  1. Jacobsson I, Jönsson AK, Gerdén B, Hägg S. Spontaneously reported adverse reactions in association with complementary and alternative medicine substances in Sweden. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Aug 3. [Epub ahead of print]. PubMed

Senast ändrad