Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ansiktslyftning för EMEA (EMA)

Publicerat 2009-12-17

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har en ny webbadress och grafisk profil. Myndigheten kommer i framtiden att förkortas EMA och nås via www.ema.europa.eu (den gamla adressen www.emea.europa.eu fungerar dock ännu). Den nya logotypen är en avskalad version av den klassiska apotekssymbolen, morteln och mortelstöten. Texten intill symbolen är ”European Medicines Agency Science Medicines Health”. I början av 2010 kommer EMEAs nätsajt att renoveras helt med, som man menar, förbättrade navigations- och sökfunktioner och en mer logisk, intuitiv struktur.

David Finer

Källa:
  1. EMEA. Pressmeddelande 2009-12-08

Senast ändrad