Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Apoteksmonopolet ett minne blott

Publicerat 2009-04-30

Apoteken ska privatiseras. Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att avskaffa det svenska apoteksmonopolet den 1 juli. Då får alla som uppfyller Läkemedelsverkets krav driva apotek.

Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek där speciella krav ska uppfyllas, bland annat om farmaceutisk bemanning under öppethållandet och att samtliga förordnade läkemedel och varor ska finnas. Det historiska beslutet innebär bland annat att en stor del av Apoteket AB:s cirka 900 apotek kommer att säljas.

På en punkt gick riksdagen emot regeringen. Riksdagen vill inte att Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, ska kunna ge ut föreskrifter för ändrade inköps- och försäljningspriser på läkemedel.

För att trygga läkemedel i glesbygden införs en övergångsregel om att apoteksombuden ska vara kvar i tre år efter att statliga Apotekets monopol upphör.

David Finer

Källa:
  1. Riksdag & Departement 2009-04-29

Senast ändrad