Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Även krigströtta tar sina hiv-läkemedel

Även krigströtta tar sina hiv-läkemedel

Publicerat 2009-02-25

Det är meningsfullt att ge befolkningar kombinerad antiretroviral (ARV-) behandling mot hiv/aids även i väpnade konflikter. Det visar en prospektiv kohortstudie av 1625 vuxna i Guludistriktet i norra Uganda.

Kvinnor och yngre åldrar dominerade (72 procent kvinnor med en medianålder på 37 år). Dödligheten var låg (3,48 procent per 100 personår) och följsamheten oväntat hög (92 procent av patienterna uppvisade minst 95-procentig följsamhet).

Motsvarande siffror för följsamhet med ARV-behandling i huvudstaden Kampala var 82 procent, poolade siffror för Afrika söder om Sahara respektive Nordamerika ännu lägre (77 respektive 55 procent).

Som möjlig bidragande orsak till den oväntat höga följsamheten anger författarna att man bara följde upp gruppen med hög följsamhet i 12,8 månader, medan gruppen med lägre följsamhet följdes upp i 26 månader.

Tidigare internationella policyriktlinjer har avrått från att behandla befolkningar i komplexa väpnade konflikter med ARV-medel med hänsyn till förflyttningar och låg tillgång till hälso- och sjukvård. Den aktuella undersökningen motiverar en omprövning av denna negativa hållning i linje med aktuella riktlinjer från WHO och FN: s flyktingkommission, avslutar författarna.

David Finer

Källa:
  1. Kiboneka A, Nyatia RJ, Nabiryo C, Anema A, Cooper CL, Fernandes KA et al. Combination antiretroviral therapy in population affected by conflict: outcomes from large cohort in northern Uganda. BMJ. 2009 Feb 17;338:b201. PubMed

Senast ändrad