Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Även nya och allvarliga biverkningar i konsumentrapporter

Även nya och allvarliga biverkningar i konsumentrapporter

Publicerat 2009-01-13

Sedan möjligheten till konsumentrapportering av biverkningar startade i juni förra året har Läkemedelsverket tagit emot nästan 300 rapporter från allmänheten.

En första sammanställning av drygt 200 rappporter visar att flertalet handlar om kända biverkningar. En del omfattar dock biverkningar som hittills inte rapporterats eller bedömts ha samband med läkemedlet.

Konsumentrapporterna innehåller läkemedel från många olika ATC-grupper, men toppar gör psykoanaleptika, antiepileptika och antiinflammatoriska och antireumatiska medel.

Mest läkemedel på recept

Majoriteten (84 procent) hade fått det rapporterade läkemedlet via apotek efter förskrivning av en läkare. Men de misstänkta läkemedlen har också erhållits via andra förskrivare inom sjukvården, eller utan recept.

Vissa av rapporterna gällde allvarligare biverkningar och dessa fall har Läkemedelsverket sökt efter även bland sjukvårdens rapporter. Inget av fallen hade dock rappporterats av vården. ”Detta visar att konsumentrapporteringen i vissa fall kompletterar sjukvårdens rapportering”, kommenterar Läkemedelsverket i sin sammanställning.

Totalt hade 71 procent av alla rapportörerna kontaktat den behandlande läkaren eller någon annan vårdpersonal när biverkningen uppstod.

Föranledde sällan förändring

I en stor andel av rapporterna hade biverkningen inte lett till någon förändring av läkemedelsbehandlingen. I de fall en förändring skett – såsom att dosen ändrats eller medicineringen avslutats, och man sett ett resultat av denna förändring – svarade 55 procent att biverkningen försvann. En fjärdedel svarade att biverkningen minskade och en femtedel märkte ingen skillnad.

Jenny Järvsén

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Allmänhetens första 200 rapporter om biverkningar av läkemedel. Information 2008-12-19

Senast ändrad