Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Behandla inte borrelia längre än 10-21 dagar

Behandla inte borrelia längre än 10-21 dagar

Publicerat 2009-06-25

Antibiotikabehandling vid borreliainfektion längre tid än 10-21 dagar ger inte bättre effekt. Det framgår av Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer.

Förekomst av borrelia finns i stort sett i hela Sverige. Ungefär 1/150 blir smittad efter fästingbett. Sjukdomen ger ingen immunitet och det finns inte heller något tillgängligt vaccin i nuläget.

Infektion läker ofta ut av sig själv men antibiotikabehandling påskyndar förloppet och hindrar vidare spridning i kroppen.

Läkemedelsverkets rekommendation är att behandlingstiden inte ska överskrida 10-21 dagar då det inte ger någon bättre bevisad effekt. Det stämmer väl överens med de riktlinjer som ges i Kloka Listan och av Strama i SLL

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Rekommendationer för behandling av borreliainfektion. Nyhet 2009-06-24

Senast ändrad