Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dags för gemensam läkemedelsstrategi

Publicerat 2009-07-03

För att förhindra att patienter sätts in på fel läkemedelsbehandling med skadliga biverkningar som följd tillsätter Regeringen en arbetsgrupp för läkemedelsfrågor.

Gruppen består av representanter från Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt landstingsdirektören från landstinget i Sörmland. Under ledning av Socialdepartementet ska de tillsammans utarbeta en läkemedelsstrategi och ta upp frågor som bland annat rör patientsäkerhet och äldres läkemedelsanvändning.

Bakgrunden till att Socialdepartementet nu anser att det är nödvändigt med en samordning av läkemedelsfrågorna är den pågående förändringen inom läkemedelsområdet, bland annat apoteksmonopolet upphörande.

Förslaget till läkemedelsstrategin beräknas vara klart hösten 2009.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Socialdepartementet. Pressmeddelande 2009-06-18

Senast ändrad