Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Debattartikel kräver paradigmskifte i vården

Debattartikel kräver paradigmskifte i vården

Publicerat 2009-11-23

Det krävs ett paradigmskifte i sjukvården med en satsning på kunskapsdatabaser och ett samlat läkaransvar för patientens läkemedelsbehandling. Det skriver professor Anders Rane, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt professor Lars L Gustafsson, ordförande i Läksak, i Svenska Dagbladet.

Faran med multimedicinering av äldre har kommit i fokus för samhällsdebatt och sjukvård. Oönskade samverkanseffekter, interaktioner, mellan läkemedel kan undvikas genom en kraftig satsning på kunskapsdatabaser, menar författarna.

Här kan tre viktiga åtgärder få betydelse: att varje läkare får tillgång till den gemensamma läkemedelslistan, att en enda läkare får det samlade ansvaret för patientens hela läkemedelsbehandling, och att förskrivarna får tillgång till ett kunskapsstöd i förskrivningsögonblicket i form av datoriserade, användarvänliga kunskapsdatabaser, utarbetade av medicinska experter. Att söka skriftlig information är alltför tidskrävande, och uppgifterna blir snabbt inaktuella.

Satsa på kunskapsdatabaser

Författarna förordar därför en kraftig satsning på kunskapsdatabaser om läkemedel och frågar när staten och Socialstyrelsen ska ta ett samlat grepp om frågan. Liksom när sjukvårdshuvudmannen ska ta första initiativet till att organisera ett system med läkemedelsansvariga läkare.

Det krävs ett paradigmskifte i sjukvården, anser professorerna Rane och Gustafsson och fortsätter: ”Kunskapsexplosionen, det invecklade regelverket för rabattering, läkemedelsbyte på apotek samt komplexiteten i att överblicka och nå viktig information om patientens aktuella läkemedel, gör det angeläget att läkaren snabbt och enkelt har tillgång till aktuell kunskap via it.”

David Finer

Källa:
  1. Medicinkrockar ger onödigt lidande. Svenska Dagbladet, Brännpunkt. 2009-11-22.

Senast ändrad