Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextropropoxifen dras in

Publicerat 2009-06-26

Dextropropoxifen kommer under 15 månader successivt att dras in i samtliga EU-länder på rekommendation av EMEAs vetenskapliga kommitté, CHMP. Deras bedömning är att riskerna vid behandling med läkemedlet överstiger nyttan.

Mot bakgrund av den begränsade effekten och risken att även ringa överdoser av dextropropoxifen kan vara dödliga så rekommenderas nu att preparatet under 15 månader successivt dras in. Indragningen ska anpassas till inhemska omständigheter.

Läkare med patienter som behandlas med dextropropoxifen uppmanas att välja alternativ behandling. Nyinsättning rekommenderas inte.

Dextropropoxifen, som är ett smärtstillande läkemedel, har funnits på marknaden i cirka 40 år. Fasta kombinationer med andra smärtstillande läkemedel, exempelvis paracetamol, slutade säljas i Sverige hösten 2005.

I Sverige finns två läkemedel med dextropropoxifen registrerade, Doloxen och Dexofen. Cirka 22 000 patienter använder dessa läkemedel. Läkemedelsverket har vid flera tillfällen påtalat riskerna med dextropropoxifen. Under 2000-talet har försäljning och dödsfall som kan härledas till substansen avtagit.

Anette Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Dextropropoxifen dras bort från marknaden. Nyhet 2009-06-26

Senast ändrad