Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EMEA granskar natalizumab

Publicerat 2009-10-29

EMEA, det europeiska läkemedelsverket, har börjat granska säkerheten för MS-medlet Tysabri (natalizumab). Detta sedan medlet kopplats samman med 23 fall av den dödliga biverkningen progressiv multifokal leukoencefalopati, PML. EMEA:s läkemedelskommitté granskar nu medlets risk och nytta för att utreda om ytterligare säkerhetsåtgärder vid Tysabribehandling behöver vidtas. Tysabri godkändes inom EU 2006 och är godkänt för behandling av MS-patienter med mycket aktiv sjukdom som går i skov.

David Finer

Källa:
  1. EMEA Pressmeddelande 2009-10-23

Senast ändrad