Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Farmakometri optimerar användning av läkemedel mot hiv och malaria

Farmakometri optimerar användning av läkemedel mot hiv och malaria

Publicerat 2009-03-06

Med hjälp av en så kallad farmakometrisk modell går det att förbättra behandlingen av patienter med hiv och malaria. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin av leg apotekare Daniel Röshammar, som bygger på studier från Uganda, Zimbabwe, Sverige och Vietnam.

Studierna visar att det går att beskriva och mäta sambandet mellan dosering, koncentration och effekt av olika läkemedel mot hiv och malaria med hjälp av en matematisk, så kallad farmakometrisk modell. Metoden kan ge förbättrad behandling med färre biverkningar för patienter med dessa sjukdomar.

– Forskningen visar att farmakometriska modeller kan anpassas till patientdata för att förstå förhållandet mellan läkemedelskoncentration, effekt och sjukdomsförlopp samtidigt som variationen mellan olika patienter, beroende på vikt, ålder, kön, gener, sjukdom och andra läkemedel, tas i beaktande. Dessa verktyg förväntas bli viktiga stöd i kampen mot hiv och malaria, säger Daniel Röshammar i ett pressmeddelande.

David Finer

Källa:
  1. Göteborgs universitet. Pressmeddelande
  2. Göteborgs universitet. Avhandling

Senast ändrad