Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / FDA varnar för akut pankreatit av sitagliptin

FDA varnar för akut pankreatit av sitagliptin

Publicerat 2009-09-29

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har skärpt förskrivningsinformationen för sitagliptin (Januvia, Janumet) med hänsyn till rapporterade fall av akut pankreatit hos patienter som använt medlet. Från oktober 2006 till februari 2009 rapporterades 88 fall till myndigheten. Två fall av blödande eller nekrotiserande pankreatit ingick också.

Myndigheten råder också hälso- och sjukvårdspersonal att noga följa patienter som börjat ta eller dosökat sitagliptin eller sitagliptin/metformin med avseende på utveckling av pankreatit. Studier saknas på patienter som haft pankreatit. Därför är det inte känt om dessa patienter löper en förhöjd risk för att utveckla pankreatit. Läkemedlet bör därför användas med försiktighet och med adekvat uppföljning till den gruppen.

David Finer

Källa:
  1. FDA (U.S. Food and Drug Administration). Sitagliptin (marketed as Januvia and Janumet) - acute pancreatitis 2009-09-25

Senast ändrad