Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Feber hos de yngsta barnen vanligt efter andra dosen Pandemrix

Feber hos de yngsta barnen vanligt efter andra dosen Pandemrix

Publicerat 2009-12-04

De yngsta barnen får oftare hög feber efter andra dosen Pandemrix än efter första. Det visar preliminära data från en studie i Spanien. Läkemedelsverket anser dock även fortsättningsvis att nyttan med vaccination med två halva vuxendoser överväger riskerna med feberreaktioner framför allt i samband med den andra dosen.

Barnen blir sällan allmänpåverkade, och febern försvinner inom något dygn. I samråd med Svenska barnläkarföreningen rekommenderas att febernedsättande läkemedel ges om barnet får hög feber i kombination med påverkat allmäntillstånd.

De spanska uppgifterna styrks av två svenska uppföljningar. Feberdata finns också för barn som fått två doser Pandemrix inom ramen för den svenska pandemivaccinationen. Preliminärt framkommer att det är ganska vanligt med feber över 38 grader efter andra dosen i åldrarna upp till 6 år. Äldre barn får mer sällan feber eller alllmänpåverkan.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyheter 2009-11-03

Senast ändrad