Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flera läkemedelsnyheter i budgeten

Publicerat 2009-09-24

Flera av regeringens budgetsatsningar 2010 rör läkemedel. Inom hälso- och sjukvårdspolitiken föreslås en läkemedelsstrategi och en integration av expeditions- och förskrivarstöd för att främja en säker läkemedelsanvändning. Läkemedelsstrategin ska ta ett helhetsgrepp utifrån handlingsplanen ”Effektivare läkemedelsanvändning”.

Socialdepartementet kommer i samarbete med berörda aktörer att presentera en förstudie nu under hösten med en första prioritering bland tänkbara förslag och åtgärder.

Regeringen vill också införa ett elektroniskt expeditionsstöd som kan granska receptuppgifter mot ett antal kliniska regler och göra detta tillgängligt för alla apoteksaktörer. Det ska även integreras med existerande förskrivarstöd.

Inom folkhälsopolitiken föreslås en miljard kronor till landstingen för influensapandemin, 46 mkr för att komplettera befintliga beredskapslager av antivirala läkemedel och antibiotika samt 115 mkr om året på att utvidga det nationella barnvaccinationsprogrammet till att även omfatta vaccination mot HPV (Human papillomvirus) och livmoderhalscancer. Vaccination mot HPV ska ges till flickor som är 11 till 12 år.

David Finer

Källa:
  1. Socialdepartementet. Pressmeddelande 2009-09-21
  2. Socialdepartementet. Handlingsplan för effektivare läkemedelsanvändning

Senast ändrad