Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fokus på läkares förskrivning till äldre

Fokus på läkares förskrivning till äldre

Publicerat 2009-06-10

Med hjälp av enkäter och intervjuer med läkare över hela landet ska Socialstyrelsen fylla ett viktigt kunskapsgap kring äldres läkemedelssituation. Det berättar docent Johan Fastbom, universitetslektor vid Stockholm Aging Research Centre och läkemedelssakkunnig på Socialstyrelsen.

Brister i äldres läkemedelsanvändning har kritiserats alltmer den senaste tiden, inte minst i massmedier.

Nu prioriteras ett spektrum av åtgärder i en ny regeringsstrategi. Socialstyrelsen har också tagit initiativ till en kartläggning av läkares attityder bland annat genom en enkät.

– Syftet är att närmare undersöka läkarnas roll. Vi vill framförallt kartlägga om det finns rutiner och instruktioner för förskrivarna inom primärvården och hur de tillämpas. Hur följs läkemedelsförskrivningen upp, tillämpas läkemedelsgenomgångar? Detta är inte riktigt reglerat, och det är lite si och så i olika delar av landet, berättar Johan Fastbom.

Andra delen av Socialstyrelsens initiativ blir förmodligen intervjuer med läkare för att få veta vad de har för syn på äldres läkemedelsanvändning vilket inte är så känt. Fokus har tidigare varit på farmacevternas roll, vårdpersonalens utbildning och annat men inte så mycket på läkarna.

Johan Fastbom medger att medierna har haft en stor och viktig roll för myndigheternas agerande. TV-programmet Uppdrag Granskning har exempelvis berättat om fallet Gulli, en äldre kvinna som ansågs döende men som fick förnyad livskraft sedan hennes epilepsimedicin satts ut.

David Finer

Senast ändrad